Jdi na obsah Jdi na menu
 


evangelium sv. Jana - myšlenky

 

 

 

 

   Opět jedno moc Duchem svatým nabité křesadlo.

 

 Zde chci uvést postřehy z našich studijních Křesadel, to dnešní z 10. ledna

bylo z 9.k.

Otázka zněla - Co vás v textu nejvíce oslovilo?

Odpovědi - uvádím tři vybrané:

,, aby na něm byly zjeveny Boží skutky." v. 3b   byl postižený, Jak máme odpovědět lidem postiženým, když se nás ptají, proč to na nich Bůh dopustil. Shodli jsme se, že je to moc těžká otázka a lépe je nechat tu otázku otázkou. Lidem nestačí jen říct : ,,Bůh tě má rád a může tě uzdravit. "  o když ten člověk je už třeba nemocen nevyléčitelně?

další odpovědí - že v sobotu Bůh zjevoval svou milost více a to tím, že si určil Ježíše, aby uzdravoval i lidi, které si On vybral. Většinou Ježíš uzdravoval lidi, co se na Něho až tlačili nebo za Ním přicházeli.

zajímavý postřeh, nad kterým jsme více diskutovali, byl v posunu známosti slepého s Ježíšem. Když ho vyslýchali, tak řekl, že neví, kdo to byl, kdo ho uzdravil.  Po dalším výslechu židovských představených k nim byl skoro drzý  - k jeho vyslýchatelům:

 26A tak ho vyslýchali dál: „Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?“

27„Už jsem vám to řekl,“ odpověděl jim. „Copak jste to neslyšeli? Proč to

chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?“

Spílali mu a nechápali…

30„To je právě divné,“ odpověděl jim ten člověk. „Vy nevíte, co je zač,

a přitom mi otevřel oči. 31Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen

toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. 32Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo

otevřel oči slepě narozeného. 33Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového

by nedokázal.“  Nakonec ve v. 38 se o už neslepém píše

„Věřím, Pane!“ zvolal a padl před ním na kolena.

Konec 9é kapitoly nás taky zaujal:

41„Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích,“ odpověděl jim Ježíš. „Vy ale říkáte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hřích trvá.“

Shodli jsme se, že i ten závěr kapitoly je dost silný směrem k farizeům a všem, co si myslí, že vidí.. 

Prostě, křesali jsme až jiskérky létaly J

 

 

 

 

 

 

 

 

44 A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou

rouškou.„Rozvažte ho a nechte ho jít,“ řekl jim Ježíš.