Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 ------------- A H O J  ///

         ... na úvodní straně

 
motto
"Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej.  
Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé."
(Přísloví 3:5)
 
---------------------------------------------------------------------------------------
+++    Boží přítomnost v roce 2020 ti přeje ...       Vašek  
---------------------------------------------------------------------------------------
 
hillsongy k povzbuzení
něco nejen k letní pohodě:
 
klip sice z dob socialistických, ale tu píseň mám rád - V pohodě:
 
 
s je 
 
Tyto webovky jsou pro všechny, kdo se zabývají stavem své duše i mysli a také věří ve svatou Trojici - v Saraju (čili Ducha svatého), Ješuu (Ježíše Krista) a Elousii (jako Boha - Taťku). Viz kniha od Wm. Paula Younga Chatrč. Opravdu mohu vřele doporučit. Dle mého je kniha určena pro ty, kdo nemají dobrý pohled na Všemohoucího Boha nebo si ho chtějí poopravit či nějak zlepšit.
Vycházím tedy z toho,
 že máme našeho Všemohoucího Boha - Taťku hledat každý den a poznávat Ho na všech našich cestách ve stylu viz motto.
---------------------------------------------
Přeji ti  tedy hezký zážitek :-) 
-  příjemně strávený čas ve společnosti našeho Zachránce, Pána Ježíše Krista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
něco aktuálního - předpověď počasí  :-)
Počasí
Meteoradar
 
 
--------------------- další motivující verše ------------------- 
 
9 „Dnes přišlo do tohoto domu spasení,
10 Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.“  Lk 19.k
 
21 Ježíš k nim znovu promluvil: „Já odcházím. Budete mě hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete.“ J 8.k.
 
***************** **********                                                                       **********
 
2 Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha.
3 Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě! 4 Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.
 
5 Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. 6 My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. 1. J 4.k.
  
-----------------------------------------        Odkazy na chvály       - - - - - - - - -
Nově v nové záložce :-)
 
 

o dětech

10. 9. 2011

 

co je důležitého v životě?

24. 5. 2011

   Nedovedeš se moc orientovat v dnešním chaosu všedních dní plných stresů, násilí a všech možných katastrof? Nenašel jsi stále smysl toho všeho? Pak právě tobě je určen článek níže.

Zkus o něm popřemýšlet. To, co v něm píšu, jsem totiž prožil osobně a jsem za to MOC rád :-)